Informatie ledenadministratie

 

Kosten lidmaatschap
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en bedraagt € 20,00.

Indien het lidmaatschap wordt aangegaan ná 1 juli van het lopend jaar bedraagt de
contributie € 10,00 tot en met 31 december van dit jaar.

Bankrekeningnummer (IBAN): NL43 RABO 0337 7325 23  t.n.v. Computer Plus Club

Reglementen

Voor het inzien van de statuten klik op STATUTEN

Voor het inzien van het huishoudelijk regelement klik op HUISHOUDELIJK REGLEMENT