Privacy- en cookiebeleid

 

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden en websitebezoekers is van essentieel belang voor onze activiteiten. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van de website worden door de Computer Plus Club zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Computer Plus Club houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen:

 • dat wij informeren over het doel van het verzamelen van gegevens (informatieplicht);
 • dat wij de gegevens van onze leden en bezoekers niet aan derden verstrekken;
 • dat een lid zijn gegevens kan inzien en corrigeren via de webmaster;
 • dat van niet-leden of andere mensen geen gegevens worden verzameld;
 • dat men kenbaar kan maken niet langer benaderd te willen worden voor aanbiedingen of informatie (recht op verzet);
 • dat men het recht heeft om vergeten te worden.

Van wie verwerkt de Computer Plus Club gegevens?
De Computer Plus Club verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn gegevens van:

 • leden van de Computer Plus Club;
 • mensen die interesse tonen in het lidmaatschap of in het verleden lid zijn geweest;

Welke gegevens verwerkt de Computer Plus Club?
De Computer Plus Club verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van uw relatie met ons of wat u aan ons doorgeeft, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betaalgegevens;
 • Deelnamegegevens van computercursussen;
 • Gegevens die verband houden met het vrijwilligerswerk, zoals overeengekomen functies/vrijwilligerstaken;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld uw cursusniveau op het inschrijfformulier.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en vragen alleen persoonsgegevens die we nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk. Na beëindigen van het lidmaatschap van de Computer Plus Club worden gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij door u aangegeven is dat wij uw gegevens eerder moeten wissen.

Wie heeft inzage in de gegevens?
De Computer Plus Club, gevestigd te Swifterbant, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De Computer Plus Club gaat vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden.
Gegevens met derden worden uitsluitend gedeeld als hiermee een gerechtvaardigd doel gediend wordt, zoals het hosten van de website.

Wat doet De Computer Plus Club met uw gegevens?
De Computer Plus Club legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van het lidmaatschap en/of om u te informeren over relevante activiteiten en cursussen van de Computer Plus Club. Wij leggen uw gegevens bijvoorbeeld vast om u informatie over de Computer Plus Club te sturen of wanneer u ons mailt of belt met vragen. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan naam- en adresgegevens en de registratie van deelname aan cursussen van de Computer Plus Club. Daarnaast houdt de Computer Plus Club af en toe enquêtes onder zijn leden via hun e-mailadressen. 

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen
Alle persoonsgegevens rondom het lidmaatschap worden door de Computer Plus Club vastgelegd en verwerkt voor het juist uitvoeren en afwikkelen van het lidmaatschap respectievelijk vrijwilligerswerk, zoals betaling van contributie en van cursussen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen. Voor het inzien of het verwijderen van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze Ledenadministratie, klik daartoe op ledenadministratie.

Hoe worden de gegevens beveiligd? Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zijn binnen de Computer Plus Club organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.
Organisatorisch:
Alleen personen die belast zijn of worden met de uit te voeren werkzaamheden en mensen die bij de behandeling worden betrokken, hebben toegang tot (een deel van) de gegevens. Dat zijn:

Technisch:
Binnen de Computer Plus Club wordt beveiligingstechnologie toegepast. Op onze website wordt gebruik gemaakt van een beveiligingscertificaat om de veiligheid van uw gegevens te borgen. Het ledenbestand (in Excel) is centraal en beschermd opgeslagen en alleen toegankelijk voor de secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur; alleen de ledenadministrateur kan wijzigingen in het ledenbestand aanbrengen.

Gebruik van cookies op de website
De website van de Computer Plus Club maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. De cookies die de Computer Plus Club plaatst bevatten geen persoonsgegevens. In de cookies worden geen namen, e-mailadressen of andere persoonsgegevens opgeslagen. U kunt uw cookie-instellingen voor de website van de Computer Plus Club regelen via de cookiemelding die bovenaan elke pagina van de website staat bij uw eerste bezoek.
Via de website van de Computer Plus Club kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies
De functionele cookies worden toegepast om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Zo worden bepaalde instellingen onthouden. Als u bijvoorbeeld aanvinkt dat u de volgende keer automatisch ingelogd wilt zijn op deze website, dan wordt dit onthouden door een cookie.

Cookies voor websiteanalyse
Om de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren, kan de Computer Plus Club met het statistiekprogramma Google Analytics algemene bezoekgegevens bijhouden. Denk hierbij aan gegevens over de meest opgevraagde pagina’s of ingegeven zoekwoorden. Met deze informatie optimaliseert de Computer Plus Club de website voor leden en websitebezoekers. Het statistiekprogramma Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt door Google opgeslagen, inclusief een deel van uw IP-adres. Dit geanonimiseerde IP-adres is niet naar een specifieke computer te herleiden, maar wel naar de regio waarin de computer staat. Vergelijk het met het netnummer van een telefoonnummer: het is bekend om welke regio het gaat, maar niet wie de exacte persoon is. Google kan de opgeslagen informatie aan derden verschaffen als het hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google combineert de geanonimiseerde IP-adressen niet met andere gegevens waarover het beschikt.

Google-cookies
Als u zelf ingelogd bent op uw Google-account wanneer u onze website bezoekt, plaatst Google automatisch een aantal cookies. Deze kunnen niet door de Computer Plus Club worden tegengehouden, omdat de gebruiker hier bij Google zelf toestemming voor heeft gegeven.

Blokkeren van cookies
Wanneer u het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kunt u dat via uw browser instellen. Houd er rekening mee dat bepaalde websites mogelijk niet helemaal goed functioneren als u geen cookies accepteert. Het gebruik van cookies is veilig. Het zijn tekstbestandjes die vanaf een website op uw computer gezet worden. Het zijn geen computerprogramma’s en zij kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden.

De Computer Plus Club en andere websites of adverteerders
Op de site van de Computer Plus Club treft u een aantal links aan naar andere websites. De Computer Plus Club draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen
Wij hebben geen officieel aangestelde Functionaris Gegevensbescherming, maar helpen u graag als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Computer Plus Club via secretaris@computerplusclub.nl

Wijzigingen
De Computer Plus Club heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Controleer daarom regelmatig de tekst van dit ‘Privacy- en cookiebeleid’ voor het meest actuele beleid van de Computer Plus Club.