Contact

 

Wilt U meer weten over de ComputerPlusClub, loop rustig binnen bij de Thema ochtenden. Deze worden een aantal keren in de periode oktober t/m maart gehouden op de dinsdagmorgen in dorpshuis “De Steiger” te Swifterbant, aanvang 9.30 uur.

Voor algemene club informatie, stuur een mail naar de secretaris (Aafke Kostelijk)
Voor cursus informatie, neem contact op met de cursuscoördinator
Voor vragen over contributie, neem contact op met de penningmeester (Wim Hijink)
Voor vragen over de Thema ochtenden, neem contact op met de thema coördinator
Voor adreswijzigingen, etc. zie het formulier onder Ledenadministratie in het Menu

Cursuslocatie
Leslokaal De Galei in dorpshuis De Steiger, De Heraldiek 2, 8255 DM  Swifterbant, tel. 0321 – 321 990

Computer Plus Club Swifterbant
Bankrekeningnummer (IBAN): NL43 RABO 0337 7325 23
Kamer van Koophandel nummer: 3908 0634.

Heeft U opmerkingen / aanmerkingen / ideeën over deze site, stuur dan een mail naar de webmaster