Contactinformatie

 

Wilt U meer weten over de ComputerPlusClub, loop rustig eens binnen bij een open Help-Inloop.
Voor algemene club informatie, stuur een mail naar de secretaris (Willie Loeffen)
Voor cursus informatie, neem contact op met de cursuscoördinator (Willie Loeffen)
Voor vragen over contributie, neem contact op met de penningmeester (Wim Hijink) 
Voor adreswijzigingen, etc. zie het formulier onder Ledenadministratie in het Menu

Cursuslocatie
Leslokaal De Galei in dorpshuis De Steiger, De Heraldiek 2, 8255 DM  Swifterbant, tel. 0321 – 321 990

Computer Plus Club Swifterbant
Bankrekeningnummer (IBAN): NL43 RABO 0337 7325 23
Kamer van Koophandel nummer: 3908 0634.

Heeft U opmerkingen / aanmerkingen / ideeën over deze site, stuur dan een mail naar de webmaster