Jan 172015
 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie memoreerde voorzitter Ad Drenth in het kort de activiteiten van Willem Boer bij zijn afscheid als docent van de ComputerPlusClub.

“Sinds 1997 als eerste betrokken bij de activiteiten, die in 2000 geleid hebben tot het ontstaan van de CPC. De tijden meegemaakt dat de cursisten geen computer hadden, maar wel een cursus wilden. Als gevolg dat de volgende les regelmatig bestond uit de voorgaande les. Gedurende de gehele periode je ingezet als docent, met name op het gebied van internet en E-mail. Regelmatig een onderwerp tijdens een open inloop gepresenteerd.
Tijdens docenten vergaderingen liet jij duidelijk merken als je het met iets niet eens was. Nieuwe ontwikkelingen op computergebied schuwde je niet. Je werd door vorige besturen gebruikt als afleidingsmanoeuvre wanneer er iemand van de club een Koninklijke onderscheiding ontving. Gezien jouw inzet in de afgelopen jaren wilden we jou het erelidmaatschap van de club aanbieden”.

Willem Boer bedankt het bestuur voor het hem toegekende Erelidmaatschap. “Hier heb ik niet op gerekend en ben dan ook niet voorbereid een speech te houden. Ik heb het al die jaren met heel veel plezier gedaan”, zo sluit hij af.

Willem Boer 1Willem Boer 2