Jan 172015
 

nieuwsbriefOp 9 januari 2015 hield de ComputerPlusClub haar nieuwjaarsreceptie. Na de ontvangst, nieuwjaarswensen en een kopje koffie opent onze voorzitter Ad Drenth de bijeenkomst.

Welkom
Allereerst nogmaals de beste wensen voor 2015.

Terugblik
Het jaar 2014 was voor CPC een wat roerig jaar. Voor het eerst in haar 15-jarig bestaan vond er een bestuurswisseling plaats waarbij een volledig bestuur opstapte; vanwege communicatie problemen tussen bestuur en docenten werd een geheel nieuw bestuur geïnstalleerd.
Tevens was dit het jaar dat we Windows XP vaarwel moesten zeggen en voor een ander besturingssysteem moesten kiezen. Lessen Windows XP werden niet meer gegeven en cursussen Windows 7 en 8 kregen de aandacht. Bovendien konden wat gevorderde computer bezitters hun tanden in LINUX zetten. IPad en tablet deden verder hun intrede. Verder moesten we afscheid nemen van Ank van Vliet als docente.
Hoewel in februari met veel publiciteit de vorderingen van het MFC aangekondigd werden, bleef het verder stil. De mededeling dat het MFC er in 2016 zou zijn, bleek begin van dit jaar niet haalbaar. Men denkt aan 2017. Wel werd onze huidige locatie “De Steiger” voorzien van nieuwe dakbedekking, hetgeen de gedachte oproept. “we blijven hier nog wel even zitten”.

Vooruitzichten
De cursussen voor 2015 lopen wat achter bij voorgaande jaren. Voor bepaalde cursussen is in het geheel geen belangstelling meer of te weinig deelname. Als gevolg hiervan zullen we afscheid moeten nemen van een aantal docenten. Aan Henk Boonstra is meegedeeld, dat wij niet meer van zijn diensten gebruik zullen maken. Corry Veldkamp en Willem Boer hebben te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn als docent in het nieuwe jaar.
Tijdens de open inlopen willen we wat meer aandacht besteden aan bestaande programma’s zoals Word e.d. Computerkennis is op dit moment een must. Windows 10 is de eerste vernieuwing. Verwacht wordt dat dit besturingssysteem april van dit jaar zijn intrede zal maken.
Intelligente apparaten hebben de toekomst. Het slimme huis rukt op. Huishoudelijke apparaten luisteren naar spraakinstructies en kunnen zelf boodschappen lijstjes maken. Wasautomaten kunt u vanuit uw auto aanzetten. Binnen niet al te lange tijd zult u kijkend naar uw televisie meldingen binnenkrijgen van rookmelders, beveiligingscamera’s en andere sensoren.
Door middel van een pleister op uw arm kan uw arts zien hoe het met uw fysieke toestand is gesteld en hoeft u niet naar het gezondheidscentrum in de wachtkamer, maar kunt u thuis afwachten als u aan de beurt bent.
De ontwikkelingen gaan razend snel en zijn soms benauwend.

Bedanken
Corry Veldkamp
Al tijdens de eerste jaren lid van de club, vervolgens als hulpdocent de club gediend. Je hebt meerdere docenten geholpen, met name tijdens de basis cursussen Windows en Word. De laatste tijd heb je regelmatig Ank van Vliet geassisteerd. Jullie waren een hecht team die verschillende basiscursussen gegeven hebben. De laatste cursus was Windows 7. Hartelijk dank voor je inzet en we hopen je toch nog regelmatig te zien tijdens de activiteiten van de Computer Plus Club

Willem Boer
Voorzitter reikt het erelidmaatschap uit aan Willem Boer voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Lees verder het betreffende bericht.

Coby Kemperman
Coby wordt bedankt voor het maken van de heerlijke hapjes.

Ali Terpstra overhandigt een mooie bos bloemen aan Corry Veldkamp, Willem Boer en Coby Kemperman. De voorzitter sluit af met een drankje van de club en bedankt voor de aandacht.