Dec 132017
 

Geacht ComputerPlusClub lid,

Het doet ons een genoegen U weer uit te nodigen voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
Op vrijdagmiddag 12 januari a.s. houden wij deze altijd gezellige receptie in Het Pluspunt, aanvang 14:00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie, wijntje en een hartig hapje praten wij U bij over onze plannen voor het komende jaar. Helemaal niets kan U tegenhouden deze middag in de bekende gezellige sfeer van onze club mee te maken.
Verder maken wij van de gelegenheid gebruik U heel fijne feestdagen en heel veel gezondheid in 2018 toe te wensen.

Tot 12 januari a.s.

Namens het bestuur CPC
Freek van den Berg (secr. CPC)